فتق و پارگی دیسک

پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهرهای در اثر از هم گسیختگی ناگهانی یا تدریجی رباطها و بافتهای حمایتی اطراف دیسک بین مهرهای ایجاد میشود. همگام با بالا رفتن سن، دیسکها خشک میشوند و آب خود را از دست میدهند و در نتیجه دیگر مانند قبل انعطافپذیر نخواهند بود. فشار وارد شده ناشی از دیسک برجسته به ریشههای عصبی علت بروز درد، کرختی و ضعف در ناحیهای از بدن میشود که اعصاب از آن میگذرند. پارگی دیسک کمر موجب درد و کرختی کمر، باسن و پایین پا میشود که آن را در اصطلاح سیاتیک مینامند. سیاتیک رایجترین علامت بیرون زدگی و پارگی دیسک کمر است. برای تشخیص فتق دیسک متخصصان از امآرآی یا سیتیاسکن استفاده میکنند. همچنین انجام تست نوار عصب و عضله میتواند بهصورت دقیق تعیین کند که کدام عصبها توسط فتق دیسک تحریک شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست